מה חשוב לבדוק לפני שבוחרים אדריכל לבניה פרטית בבאר שבע:
- היכרות ראשונית, מפגש על כוס קפה , חשוב  שתהיה סינרגיה בין המתכנן ליזמים, גורם קריטי להצלחת הפרויקט.
- ניסיון האדריכל הוא דבר מהותי להצלחת הפרויקט, אדריכל עם ניסיון מביא אתו ידע רב גם בנושא תכנון אדריכלי בבאר שבע וגם בזכות היכרות המקום , ניסיון מעשי מתוך פרויקטים קודמים שליווה אותם .
- ניסיון האדריכל מול הרשות המקומית וועדות התכנון ,ידיעת הדרישות לגבי מפרטים אחידים, יכולה לקצר את לוחות הזמנים גם בנושא התכנון המקדים וגם כחלק שוטף בעבודה מול הוועדה ובודקות התוכניות.
- תכנון מקדים על בסיס ידע של התוכניות המפורטות החלות באזור התכנון ,אחוזי הבניה ולמידת תכנית הפיתוח האזוריות והשפעתה על המגרש המיועד.
- הקלות ומידע לגבי הנחיות מרחביות יכולות להביא לפתרונות שהתוכניות המפורטת (ת.ב.ע) לא נתנה עליהם את הדעת.
- שליטה וידע בחומרי הבניה ומה השוק מציע ללקוח במסגרת חדשנות ,תיעול החומרים לטובת הפרויקט והתחשבות באקלים המדברי המקומי.
- קביעת אומדנים והערכות כמותיות עוד בשלבים ההתחלתיים על מנת להבין את סדרי גודל הבניה ( כולל אגרות בניה ,היטלים, השבחה וכו..)
- התחשבות ברצונות הלקוח תוך עמידה בתקציב ושקיפות מלאה ,לגבי אלטרנטיבות שלא עומדות במסגרת התקציב או שלא עומדות בקנה אחד עם אופי הבית.
- עמידה בלו"ז ע"פ צורכי הלקוח תוך הסבר מעמיק על הטיפול מול הרשויות המאשרות וקצב התקדמותם .
זמן הוא משאב קריטי שבסופו של דבר מתורגם לחלק בלתי נפרד מהתקציב.
בסופן של דבר תכנון אדריכלות לבניה פרטית בבאר שבע ע"פ הקריטריונים המוזכרים תביא להצלחת הפרויקט וכמובן שהצלחתכם היא הצלחתנו
אתם תבואו עם חלום אנחנו נבוא עם עפרון!